Een krachtige school in balans!

We willen ons graag laten omringen door positieve, kritische en bewuste contacten en relaties.
Daarom werken we graag samen met …

U als ouders …

  • we betrekken je bij het schoolgebeuren en de dagelijkse werking
  • we werken samen en communiceren steeds op een – wederzijds – respectvolle manier
  • we bouwen aan een evenwaardige relatie,
  • we  vertrekken vanuit een open, toegankelijke en positieve ingesteldheid.

U als externen en professionals …

  • communiceren, inspireren en staan open voor nieuwe inzichten en ideeën
  • we versterken en informeren elkaar op een verbindende manier

U als collega en team …

  • samen volgens de NAGV te zorgen voor een warme, veilige school waar iedereen gesteund wordt en duidelijke verwachtingen heeft naar zichzelf en naar anderen
  • via een respectvolle, eerlijke en empathische relatie te onderhouden
  • door kritisch naar jezelf te kijken en ook elkaar opbouwende feedback te geven én te ontvangen.

Dit:

  • doet ons groeien in professionaliteit, geeft ons kracht en duidelijkheid, maakt ons tot betere leerkrachten.

Oudercomité

Alle ouders die graag de handen uit de mouwen steken om iets voor de  school van hun kind te doen zijn welkom in de ouderwerking. Deze ouders komen op regelmatige basis samen om acties te ondernemen ten voordele van onze school.

Heb je interesse om mee deel uit te maken van deze fijne oudergroep?
Contacteer dan de directeur Mevrouw Van de Velde, zij brengt je graag in contact met de voorzitster zodat men u kan uitnodigen op de eerst volgende bijeenkomst.

Oudergroep Img
Ontwerp Zonder Titel (34)

Samen school maken brengt een school in balans!