Welkom
in de Berenklas

Welkom in de berenklas! De klas waar onze jongste kleutertjes begeleid worden door juf Jolien. Een plaats waar veiligheid, geborgenheid en warmte primeert. In de berenklas wordt vooral de focus gezet op het wennen aan een schoolse structuur. De kleuters worden gestimuleerd door herkenbare routines die voldoende veiligheid geven zodat elke kleuter zichzelf durft te zijn. Schoolse routines worden aangeboden, zodat het ‘naar school’ gaan een aangename ervaring wordt.

Ontwerp Zonder Titel (35)

Hallo,
ik ben juf Jolien!

De berenklas heb ik als klasnaam gekozen omdat ik zelf een echte knuffelbeer ben.
De kleutertjes zijn altijd welkom op mijn schoot en in mijn armen. Zich goed voelen is belangrijk in ons klasje! We gaan samen op avontuur en ontdekking in de klas met Jules de klaspop. We exploreren veel en al spelend leren we van alles. We werken aan zelfredzaamheid zodat we onze jas leren aan en uitdoen, boekentassen uit en inladen en nog veel meer. Muziek en liedjes gebruiken we vaak in de berenklas. Soms verzint de juf een liedje op een melodietje dat we al kennen. Ons oortjes spitsen zich zo sneller voor taal omdat het herkenbaar is, en zo worden we geprikkeld om te leren! Zich leren uiten is belangrijk. Dat vertrekt met het kunnen delen van heel veel leuke momenten. Daarbij gebruiken we verschillende manieren om te communiceren, gesproken taal, gebaren, gezichtsexpressie, pictogrammen, liedjes, … Zo pikken kleutertjes meer taal op en kunnen ze ook kiezen welke uitingsvorm hen past in hun ontwikkeling. Want leren
spreken gaat stap voor stap en kleutertjes mogen zich duidelijk maken op meerdere manieren. We leren fietsen en gaan wandelen om gezellig samen de natuur op te snuiven. In de berenklas houden we van structuur en vaste routines, zo voelen we ons vertrouwd bij elkaar.

Als je van beren leren kan,
van grote beren leren kan,
is dat iets wat je echt proberen moet.
Want hoe je exploreren kan,
daar weten beren veel meer van
en beren zijn als leraar berengoed!
De berenklas is een wonder!
We leren hier van alles bij.
Het is gewoon een fijne, geweldige en leuke klas.
Iedereen is hier welkom, kom er maar bij!
Als je bij beren leren kan,
bij grote beren leren kan,
dan is dat in de klas een groot gemak.