Klassen van
Type 2

In deze afdeling zitten onze kinderen van type 2 lager verdeeld over 5 klassen.
Deze leerlingen hebben een matige tot ernstige leer-en ontwikkelingsachterstand.
We zetten hier voornamelijk in op het aanleren van:
dagdagelijkse basishandelingen rond taal/communicatie,
zelfredzaamheid, brede maatschappelijke vorming,
motorische ontwikkeling en sociaal-affectieve ontplooiing

Voorbereidende cognitieve basisleerstof wordt aangeboden
waar het kan voor de gebieden:
taal/communicatie (spreken/lezen/luisteren/schrijven)
wiskunde (functioneel rekenen, tellen, omgaan
met geld …)

T2
Ontwerp Zonder Titel (8)