Inschrijven

 

Inschrijven voor sj ’23-’24

Gelieve contact op te nemen met de school:
telefonisch: 015/240724
of via mail: directie.blo@img-heist.be


 

Algemene inschrijvingen voor sj ’24-’25

Wees er tijdig bij!
Wij wensen elk kind een school dichtbij huis toe.

We verwelkomen in onze school: 
Kleuters met een attest type 2 of type 9
Lagere schoolkinderen met een attest type Basisaanbod, type 2, type 9

Voorwaarde tot aanmelden: 
U beschikt over een (voorlopig) attest buitengewoon onderwijs dat u meekreeg van het CLB.

U meldt aan:
Onderaan deze pagina, de groene knop aanmelden. Deze werkt pas als de inschrijvingen openen.

Wij schrijven in volgens 2 criteria (C) en in 2 periodes (P):
De volgorde van inschrijving wordt bepaald door:
C1: dichtstbijzijnde buitengewone Katholieke school (uw kind zou gerechtigd  kunnen zijn voor het leerlingenvervoer indien nodig)
C2: afstand tussen de woonplaats (domicilie) en de school

De periodes (P), waarin deze 2 criteria gelden, zijn: 
P1: 4 maart (9u) t.e.m. 8 maart (12u)
P2: 25 maart (9u) t.e.m. 29 maart (12u)

Vrije aanmeldingsperiode:
Als er nog open plaatsen zijn na P1 en P2, kan iedereen vrij aanmelden, ook de kinderen die niet voldoen aan de 2 vooropgestelde criteria.
P3: vanaf 15 april (9u)

Wat nadat u bent aangemeld?
U ontvangt van de school een mail met bijkomende info in de week aansluitend op de aanmeldingsperiode.

Toch een dringende vraag die niet kan wachten?
Contacteer de directeur via directie.blo@img-heist.be of bel naar 015/24 07 24


Heb je een vraag? Contacteer ons.