Welkom
in de Vlinderklas

Welkom in de vlinderklas! Een klas waar juf Karine vooral veel structuur zal aanbieden. Een klas voornamelijk  voor kleuters met een autismespectrumstoornis. Een klasje dat de kleuters sterkt vooraleer zij de overstap maken naar de basisschool. In de klas van juf Karine gaan onze kleuters verder werken aan de zelfredzaamheid en stimuleren wij de zelfstandigheid. De leerlingen worden uitgedaagd, elk op hun eigen niveau- met uiteraard voldoende aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind. De kleuters ontdekken dat zij deel uit maken van een groter geheel en gaan samen met juf Karine opzoek naar een plaatsje binnen de klas en de school.

20221021 110327

Hallo,
ik ben juf Karine

Welkom in de vlinderklas:
Hier mag je uit je cocon groeien en ontdekken op je eigen tempo tot je je vleugels kan openslaan en verder gaan.
We oefenen op sociale vaardigheden, zelfredzaamheid, executieve functies, werkhouding, ontluikende geletterdheid, wiskundige begrippen, grote- en fijne motoriek, belangrijke levenswaarden. Zo bereiden we ons langzaam voor op de overstap naar de volgende klas.
We zorgen voor basisrust en structuur, werken rond thema’s en genieten spelenderwijs. We gaan elke week wandelen in de natuur, zingen en dansen samen, knuffelen, lassen relaxatiemomentjes in, luisteren naar verhalen, leren al spelend in de klashoeken en af en toe koken we samen en nog veel meer.
Dat doen we met juf Karine, juf Liesbeth en een warm team van paramedici die ons hierin mee ondersteunen.
SLA JE VLEUGELS MAAR UIT EN ONTDEK……..