Welkom
in de Vlinderklas

Welkom in de vlinderklas! Een klas waar juf Liesbeth vooral veel structuur zal aanbieden. Een klas voornamelijk  voor kleuters met een autismespectrumstoornis. Een klasje dat de kleuters sterkt vooraleer zij de overstap maken naar de basisschool. In de klas van juf Liesbeth gaan onze kleuters verder werken aan de zelfredzaamheid en stimuleren wij de zelfstandigheid. De leerlingen worden uitgedaagd, elk op hun eigen niveau- met uiteraard voldoende aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind. De kleuters ontdekken dat zij deel uit maken van een groter geheel en gaan samen met juf Liesbeth opzoek naar een plaatsje binnen de klas en de school.

20221021 110327

Hallo,
ik ben juf Liesbeth

Ik werk al mijn ganse schoolloopbaan in Het Instituut Mevrouw Govaerts.  Vooraleer ik bij de kleuters aan de slag ging, leerde ik kinderen lezen, schrijven, rekenen, leren leren, sociale vaardigheden enz.
Sinds enkele jaren ben ik met veel plezier de juf van de Vlinderklas.  Ik hou ervan om kleuters met autisme uit hun bubbel te zien komen en hen zien te genieten van het leggen van sociale contacten.

Zelf heb ik 2 jongens die reeds naar de lagere school gaan.
Na de schooluren kan je mij wel eens tegenkomen in de sporthal, in het Cultuurcentrum of al wandelend.

In de vlinderklas:

  • leer je spelenderwijs aan sociale vaardigheden: samen spelen, aandacht hebben voor elkaar, elkaar helpen, respecteren van regels…

  • werk je aan de executieve functies om je o.a. voor te bereiden op een zelfstandige werkhouding.

  • doe je al spelenderwijs ervaringen op rond beginnende geletterdheid en voorbereidende wiskunde.