Klassen

We zijn een kleuter – en lagere school waar onze klassen zich verspreiden over 2 sites:

Site Kastanjedreef:

Type Basisaanbod -Type 9 – Type 2

Voor leerlingen met een leerstoornis of leerachterstand (type basisaanbod) en leerlingen met een autismespectrumstoornis of ASS (type 9) gecombineerd met een normale tot hoge begaafdheid.
Voor leerlingen lagere school met een matige tot ernstige ontwikkelingsachterstand (Type 2), die geïntegreerd samen kunnen werken met Type BA en T9 waar mogelijk.

Kleuterdorp – geïntegreerde werking T2 en T9

De 4 kleuterklassen werken geïntegreerd. De kleuters behoren tot een groep waar het aanbod, de zorg en de begeleiding aansluit bij de specifieke noden van het kind.
Bij de overgang van kleuter naar lager zal een multidisciplinair team beslissen of het kind gebaat is met een type 2 werking of een type 9 werking.

Site Ter Speelbergen :

Voor leerlingen lagere school met een matige tot ernstige ontwikkelingsachterstand al dan niet
gecombineerd met meervoudige
stoornissen (type 2).